MEE West-Brabant

MEE en cliënten MEE en professionals

WegWijs Roosendaal: voor Wmo, jeugdhulp en maatschappelijke vraagstukken per 1 december 2016

Vanaf 1 december 2016 gaat een nieuwe netwerkorganisatie van start onder de naam WegWijs Roosendaal. Het gemeentelijke Wmo-loket en het Centrum voor jeugd en Gezin, voorheen gevestigd op HetPunt, verhuisden al per 12 september naar de Dunantstraat 80. In december is ook MEE West-Brabant onderdeel van deze netwerkorganisatie. Lees hier verder >>

Wlz-overgangsrecht

Sinds begin 2015 is de langdurige zorg en jeugdhulp hervormd. Indien een cliënt blijvend is aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg heeft deze recht op toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Lees hier verder >>

'Soms gaat er bij mij ook een wereld open'

Harald is docent Detailhandel op een praktijkschool en geeft daar sinds een aantal jaren de training Smart met Geld. Lees hier verder >>

27 oktober

Participeer MEE

Iedere donderdag van 10.00 tot 12.00 uur is er een bijeenkomst voor mensen die (weer) aan de slag willen. 

Locatie: Heerbaan 100 te Breda

Vragen? mail naar participeermee@meewestbrabant.nl