Colofon

Deze site informeert u over wat MEE West-Brabant voor u kan betekenen. Verder vindt u hier meer algemeneinformatie over mogelijkheden voor mensen met een beperking in de regio West-Brabant en landelijk. .

Teksten: Afdeling Communicatie MEE West-Brabant 
Grafisch ontwerp: Wardtaal visuele communicatie
Technisch ontwerp en technische realisatie: Vuursteen