Gemeenten

Gemeenten hebben al volop geïnvesteerd op vernieuwing van de maatschappelijke ondersteuning. Ze investeren in preventie, algemene voorzieningen, eigen regie voor de burger en betere aansluiting van professionele en informele zorg. 

De burger en zijn vragen staan hierin centraal. Het gaat daarbij niet alleen om welzijn en zorg, maar ook over wonen, werken en opvoeden.

MEE West-Brabant geeft samen met de gemeenten invulling aan deze verantwoordelijkheid om de zelfredzaamheid en participatie van mensen die tijdelijk minder zelfredzaam zijn bijvoorbeeld door een beperking, te bevorderen. In samenwerking met de gemeenten leveren wij door de inzet van onze unieke expertise een essentiële bijdrage aan de vormgeving van het integraal beleid. We zijn expert op het gebied van onafhankelijke cliëntondersteuning en sluiten vanuit een activerende en ondersteunende rol aan in sociale wijk- of dorpsteams, CJG’s, en Wmo-loket.

Ook trainen wij medewerkers bij gemeenten in het herkennen en omgaan met mensen met een beperking en het versterken van de eigen regie van deze doelgroep. 

Voor nieuws en informatie over beleid en belang van gemeenten gericht op zorg en welzijn vindt u op www.vng.nl