matchmee | werken aan werk

Werken, leren, sporten, wonen en het hebben van sociale contacten, allemaal onderdelen van participeren. Arbeid neemt hier vaak een centrale rol in. Immers arbeid biedt structuur, geeft eigenwaarde, brengt je in contact met anderen en zorgt voor een financiële onafhankelijkheid.

Arbeid is een vliegwiel voor participatie. Om die reden organiseert MEE West-Brabant ‘matchmee’. Het faciliteren van ontmoetingen en het leggen van contact tussen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers. Een plek creëren waar kandidaten kunnen vertellen waar hun mogelijkheden liggen en waar werkgevers kennis kunnen maken met het sociaal-ondernemerschap.

Het eerste matchmee event vond plaats in de Vlieren in Breda op 8 september jl. 27 betrokken werkgevers en 55 kandidaten namen deel aan workshops, presentaties en inspiratie tafels. Samen werd gezocht naar de meest geschikte matches. Dit betekent dat 50 mensen in gesprek blijven met werkgevers om te bekijken of er een mogelijkheid is op werk of een mogelijkheid om werkervaring op te doen. 1 kandidaat heeft zelfs al een baan aangeboden gekregen.

MEE West-Brabant is zeer trots dat deze inspirerende en informatieve dag over samen aan het werk aanleiding is om nog meer in te zetten op arbeidsparticipatie. Uiteraard houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en nieuwe matchmee events!

Dinsdag 26 september 2017 vond de tweede editie plaats van matchmee. Houd de site in de gaten voor een update van deze dag.