PSO certificering trede 2

Vanaf 1 februari 2017 zijn wij een PSO-gecertificeerd bedrijf en daar zijn wij trots op!
Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) laat zien dat wij niet alleen in ons werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunen, maar hen ook in onze eigen organisatie een plek bieden.

Meedoen in de maatschappij
Arbeidsparticipatie is een fundamenteel onderdeel van meedoen in de maatschappij. Voor mensen met een beperking is het bemachtigen van een baan lastig, omdat zij niet snel de kans krijgen om hun potentieel te laten zien aan een werkgever. Werkgevers zijn vaak onvoldoende bekend met de wetgeving, regels en subsidiemogelijkheden, waardoor de weg naar een mooie samenwerking niet eenvoudig is. Met passende ondersteuning en het delen van kennis kunnen (reguliere) werkgevers de mogelijkheden van mensen met een afstand tot deze markt gaan ontdekken. Hierin nemen wij de rol als onafhankelijke ondersteuner, een rol als verbinder en zeker ook als kennispartner. Want meedoen biedt voordelen voor iedereen.

Wat is PSO?
PSO is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen.
PSO heeft vier niveaus: een aspirant-status en drie treden. Er wordt gemeten hoe organisaties bovengemiddeld scoren ten opzichte van andere organisaties als het gaat om het duurzaam bieden van passende werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Ook de prestatie van leveranciers en samenwerkingspartners wordt inzichtelijk gemaakt.
Binnen MEE West-Brabant heeft recent een audit plaatsgevonden. Wij zijn ingeschaald op trede 2, wat betekent dat we bovengemiddeld scoren ten opzichte van organisaties met dezelfde grootteklasse. Een mooie prestatie!

Wilt u meer weten over PSO? Kijk dan op www.pso-nederland.nl