MEE en professionals

Professionals in Zorg en Welzijn werken samen aan een inclusieve samenleving. Samen werken aan sterke verbindingen. Sluitende netwerken op lokaal en regionaal niveau. De veranderingen in het Sociaal Domein vragen om nieuwe kennis en sterke competenties bij professionals. MEE West-Brabant zet haar unieke expertise in bij samenwerkingen, maar traint ook eigen en andere professionals om inclusie te kunnen realiseren.