ANBI

De naam: Stichting MEE West-Brabant

Fiscaal nummer: KvK 20104105

Contactgegevens: Postbus 3207, 4800 DE Breda
Heerbaan 100, 4817 NL Breda
T 076-522 30 90 | E info@meewestbrabant.nl

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:
Bestuurder Mr. M.E. Hoosemans MA
Raad van Toezicht:
- Dhr. J. Spithoven 
- Mevr. N. Huismans
- Mevr. M.G. de Wit-Greuter
- Dhr. J.M. Biskop
- Dhr. R.E. Axt

Als bezoldiging ontvingen de leden van de Raad van Toezicht in het jaar 2015 een vaste bruto vergoeding van € 5.000 op jaarbasis; de voorzitter ontvangt een vaste bruto vergoeding van € 7.500. De bestuurder van MEE West-Brabant ontving een vergoeding van € 119.759. Alle genoemde bedragen zijn exclusief werkgeverslasten.

Het Koersdocument: 2014-2015. Download hier het document.

Het beloningsbeleid: volgens de CAO Gehandicaptenzorg.

De doelstelling: De huidige Missie is te vinden in het Koersdocument.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: download hier het jaarverslag van 2016.

Een financiële verantwoording: Download hier de jaarrekening 2012jaarrekening 2013jaarrekening 2014jaarrekening 2015 en jaarrekening 2016.