Autisme

Dagelijks verwerken we duizenden prikkels. We ruiken, proeven, voelen, horen en zien. Zo geven we betekenis aan wat we waarnemen. Mensen met autisme hebben moeite met grote hoeveelheden prikkels. Wat hen onderscheidt van mensen zonder autisme is niet zozeer hun gedrag, maar vooral de wijze waarop ze waarnemen en denken.

Als u in uw werk in contact komt met kinderen of volwassenen met een autisme spectrum stoornis, dan kan kennis hierover u helpen om de ander beter te begrijpen en te begeleiden. Het herkennen van autisme en weten wat het voor iemand betekent om autisme te hebben, helpt u op een goede manier mensen met autisme te begeleiden.

Wij bieden daarom op het gebied van autisme een geaccrediteerd programma aan bestaande uit twee modules:

Modulaire opbouw
De twee modules vormen samen het complete programma op het gebied van autisme. Beide workshops autisme zijn tevens op zichzelf staande programma’s die ook los van elkaar kunnen worden uitgevoerd. Voor een complete leerbeleving en optimaal resultaat, adviseren wij module 1 en 2 aaneengesloten bij ons af te nemen.

Module 1: Autisme Belevings Circuit

Deze workshop geeft antwoord op de volgende leervragen: 

Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen?
Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt?
Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen?
Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht ziet?

Praktische tips op concrete vragen uit de dagelijkse praktijk van de medewerkers van uw organisatie.

De workshop ‘Autisme Belevings Circuit’ (Module ASS 1) geeft een inkijk in hoe mensen met autisme de werkelijkheid beleven en wat er omgaat in hun gevoelswereld. Niet via complexe theorieën, maar doormiddel van korte en praktische opdrachten.

Via tien korte opdrachten brengt de workshop ‘Autisme Belevings Circuit’ (Module ASS 1) de deelnemers in de gevoelswereld van het autisme. Autisme is beter te begrijpen als men zelf kan ervaren hoe het is om informatie anders te verwerken. Door deze workshop ervaart de deelnemer dit zintuiglijk en aan den lijve. Tevens worden er tips gegeven na elke opdracht hoe hiermee het beste om te gaan. Zodat men niet alleen ervaart hoe het is maar vooral ook na afloop autismevriendelijker met mensen kan werken.

Module 2: Herkennen van en optimaal weten omgaan met autisme

Deze workshop gaat dieper in op de theorie die verbonden is aan autisme en gaat vanuit dat kader, door middel van diverse interactieve werkvormen, meer de diepte in. Tijdens deze workshop staat het verdiepen van kennis en vaardigheden, vanuit verschillende achtergronden en theorie, centraal en sluit daarom naadloos aan op de workshop Autisme Belevings Circuit waarin meer het ervaringsgericht leren centraal staat.

De workshop 'Herkennen van en optimaal weten omgaan met autisme' geeft antwoord op de volgende leervragen:

Wat is autisme?
Hoe herken ik autisme en welke kenmerken zijn er allemaal?
Mogelijke gevolgen van het niet herkennen of overschatten van mensen met autisme.
Hoe kan ik zo goed mogelijk omgaan en communiceren met iemand met autisme?

Praktische tips op concrete vragen uit de dagelijkse praktijk van de medewerkers van uw organisatie.

Voor wie?
Dit programma is voor iedereen die vanuit zijn beroep of vrijwilligerswerk te maken heeft met kinderen en/of volwassenen met autisme. Denk hierbij aan:

Professionals en vrijwilligers werkzaam bij dienstverlenende landelijke en gemeentelijke overheden: zorg, in welzijn, sociale wijkteams, schuldhulpverlening, uitkeringsinstantie, Publieke Zaken. Tevens is dit programma ook zeer geschikt wanneer men werkzaam is binnen het onderwijs, bij woningcorporaties, politie, justitie.

Accreditatie
Dit programma is geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ. Deelnemers kunnen 3 geaccrediteerde punten krijgen per module.

Trainers
MEE West-Brabant werkt uitsluitend met ervaren en gecertificeerde trainers die ruimschoots ervaring hebben opgedaan in de praktijk en met gecertificeerde ervaringsdeskundigen.