Niet aangeboren hersenletsel

Het krijgen van een hersenletsel gedurende je leven betekent een breuk in iemands levenslijn, de wereld is niet meer zoals hij was en zal ook niet meer zo worden. Zowel voor de persoon met Niet Aangeboren Hersenletsel als voor de omgeving leveren de gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied vaak problemen op. Wanneer je als professional te maken hebt met mensen met NAH, vraagt het dus veel van je om deze mensen goed te kunnen begeleiden.

Opleidingsprogramma Ervaren, herkennen en optimaal weten omgaan met kennis en praktijk
Omdat dit specifieke kennis vraagt, bieden wij op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel een geaccrediteerd opleidingsprogramma aan. Het bestaat uit 2 modules, die samen het complete programma op het gebied van NAH vormen. Beide modules zijn tevens op zichzelf staande programma’s en kunnen dus ook los van elkaar kunnen worden gevolgd en uitgevoerd. Voor een complete leerbeleving en optimaal resultaat, adviseren wij module 1 en 2 aaneengesloten uit te laten voeren en volgen.

Module 1 Het NAH Belevings Circuit

Door middel van belevingsopdrachten gaat de deelnemer zelf beleven en inzien hoe ingewikkeld het soms is voor mensen met niet aangeboren hersenletsel om te kunnen functioneren in onze dagelijkse maatschappij en welke emoties dit kan oproepen. De ervaring die men hiermee opdoet leidt tot begrip, inzichten en praktische handvatten in het omgaan en communiceren met mensen met niet aangeboren hersenletsel.

Deelnemers ervaren:

 • Waar mensen met NAH tegenaan kunnen lopen in onze huidige maatschappij.

 • Wat onbegrip en beperkingen in communicatie met je kunnen doen.

 • Hoe frustrerend het kan zijn als de wereld om je heen te ingewikkeld is geworden.

 • Hoe het voelt als teveel prikkels in een keer binnenkomen en je moeite hebt met het behouden van overzicht.


Deze training geeft antwoord op de volgende leervragen:

 • Inzicht in de denkwijze van en begrip voor iemand met niet aangeboren hersenletsel.

 • Meer kennis over niet aangeboren hersenletsel door een unieke combinatie van kennisoverdracht en belevingsaspecten.

 • Concrete handvatten voor omgang met mensen met niet aangeboren hersenletsel.

 • Hoe je je communicatie met mensen met niet aangeboren hersenletsel effectiever en efficiënter kan insteken.


Module 2 Herkennen van en optimaal weten omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel

Het herkennen van en optimaal omgaan met mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel staat in deze training centraal. De training bestaat uit twee bijeenkomsten gericht op: kennis opdoen over NAH en toepassing in de praktijk.

Deze training geeft antwoord op de volgende leervragen:

 • Wat is NAH?

 • De mogelijke oorzaken van NAH

 • Het verschil tussen aangeboren, traumatisch en niet traumatisch hersenletsel

 • De verschillende procesfases waar iemand met NAH mee te maken krijgt.

 • De zichtbare en onzichtbare gevolgen van NAH voor de cliënt en zijn/haar omgeving

 • Tips in de begeleiding van en de communicatie met mensen met NAH

 • Praktische tips op concrete vragen uit de dagelijkse praktijk van de medewerkers van uw organisatie.

Voor wie?
Dit programma is voor iedereen die vanuit zijn beroep of vrijwilligerswerk te maken heeft met kinderen en/of volwassenen met niet aangeboren hersenletsel. Denk hierbij aan: Professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn bij dienstverlenende landelijke en gemeentelijke overheden: zorg, welzijn, sociale wijkteams, schuldhulpverlening, uitkeringsinstantie en publieke zaken.

Accreditatie
Het complete opleidingsprogramma is geaccrediteerd bij SKJ voor jeugdzorgwerkers en bij Registerplein voor maatschappelijk werkers, sociaal agogen, GGZ agogen, cliëntondersteuners en sociaal juridische dienstverleners en levert 3 opleidingspunten per afgeronde module op. Wat een totaal maakt van 6 punten voor het gehele opleidingsprogramma.

Trainers
MEE West-Brabant werkt uitsluitend met ervaren en gecertificeerde trainers die ruimschoots ervaring hebben opgedaan in de praktijk.