Niet aangeboren hersenletsel

Het krijgen van een hersenletsel gedurende je leven betekent een breuk in iemands levenslijn, de wereld is niet meer zoals hij was en zal ook niet meer zo worden. Zowel voor de persoon met niet aangeboren hersenletsel als voor de omgeving leveren de gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied vaak problemen op. Wanneer je als professional te maken hebt met mensen met niet aangeboren hersenletsel, vraagt het dus veel van je om deze mensen goed te kunnen begeleiden.

Daarom bieden wij op het gebied van niet aangeboren hersenletsel een geaccrediteerd programma aan. Het herkennen van en optimaal omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel staat in deze training centraal. De training bestaat uit twee bijeenkomsten gericht op: kennis opdoen over niet aangeboren hersenletsel en toepassing in de praktijk.

De training ‘Herkennen van en optimaal weten omgaan met niet aangeboren hersenletsel’ geeft antwoord op de volgende leervragen:

  • Wat is NAH?

  • De mogelijke oorzaken van NAH

  • Het verschil tussen aangeboren, traumatisch en niet traumatisch hersenletsel

  • De zichtbare en onzichtbare gevolgen van NAH voor de cliënt en zijn/haar omgeving

  • Tips in de begeleiding van en de communicatie met mensen met NAH

Praktische tips op concrete vragen uit de dagelijkse praktijk van de medewerkers van uw organisatie.

Voor wie?
Dit programma is voor iedereen die vanuit zijn beroep of vrijwilligerswerk te maken heeft met kinderen en/of volwassenen met niet aangeboren hersenletsel. Denk hierbij aan: Professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn bij dienstverlenende landelijke en gemeentelijke overheden: zorg, welzijn, sociale wijkteams, schuldhulpverlening, uitkeringsinstantie en publieke zaken.

Accreditatie
Dit programma is geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ. Deelnemers kunnen 3 geaccrediteerde punten krijgen per module.

Trainers
MEE West-Brabant werkt uitsluitend met ervaren en gecertificeerde trainers die ruimschoots ervaring hebben opgedaan in de praktijk.