2-daagse training Sociale Netwerk Versterking voor coaches en leidinggevenden

Werken vanuit de visie en werkwijze SNV vraagt niet alleen een kanteling van de professional maar ook van de organisatie. Wanneer men deze visie en werkwijze succesvol wil invoeren is het dus van essentieel belang dat medewerkers hierin juist gefaciliteerd en ondersteund worden. De 2-daagse training SNV voor coaches en leidinggevenden sluit hierop aan.

Resultaat
Na afloop van de training ben jij inhoudelijk bekend met de visie en werkwijze SNV. Heb je helder zicht op de stappen die wij met jullie medewerkers doorlopen tijdens de vierdaagse basis training SNV en wat je daarin van je medewerkers kan en mag verwachten. Je bent bekend met de meest voorkomende valkuilen en weerstanden van medewerkers die met SNV gaan werken en wat uiteindelijke resultaten kunnen zijn wanneer SNV succesvol door jouw mensen en organisatie wordt geïmplementeerd.

De vertaalslag naar jouw rol als coach of leidinggevende loopt als een rode draad door beide dagen heen. Zo krijg je antwoord op vragen als:

  • Wat vraagt het implementeren van SNV van mij als leidinggevende of coach?

  • Op welke manier kan ik mijn medewerkers optimaal begeleiden, ondersteunen en faciliteren bij het toepassen van de visie en werkwijze SNV?

De training wordt afgesloten met het maken van een format voor een implementatieplan. Hierdoor verlaat jij de training met een heldere visie en strategie over hoe SNV geïmplementeerd kan worden binnen jouw organisatie en team, én heb je een concrete format die je daarvoor direct kunt gaan gebruiken.