4-daagse training Sociale Netwerk Versterking

Voor de professional betekent werken vanuit SNV dat zijn rol verandert van hulpverlener naar facilitator. De focus verschuift van het bedenken en aanreiken van oplossingen naar het stimuleren en coachen van de cliënt en zijn netwerk bij het vinden en versterken van de kracht en redzaamheid van de cliënt.

Je leert werken vanuit een faciliterende basishouding. Problemen overnemen en oplossen wordt: begeleiden van proces. Als procesbegeleider faciliteer je de cliënt in het maken van een eigen plan voor de toekomst. Je krijgt instrumenten en methoden aangereikt om samen met de cliënt zijn netwerk te verkennen, te versterken en te activeren. Je ervaart het eigen oplossingsvermogen van de cliënt en zijn sociale netwerk. Tijdens de trainingsperiode pas je de nieuwe vaardigheden in de praktijk toe en reflecteer je je ervaringen tijdens de trainingsdagen.

Resultaat
Na afloop van de training weet jij geheel zelfstandig de werkwijze SNV succesvol toe te passen in jouw dagelijkse praktijk. Hierdoor ben je in staat om samen met jouw klanten toe te werken naar duurzame oplossingen voor hun hulpvragen waarbij zelfredzaamheid, uitgaan van kracht en de inzet van hun netwerk centraal staan.

Bekijk hier in een notendop wat SNV is.

Voor wie?

Deze training is interessant voor alle professionals die werkzaam zijn binnen het sociale domein.

Aantal deelnemers en tijdsduur
De basistraining duurt vier dagen en er kunnen maximaal 14 personen deelnemen per groep. 

Trainers
MEE West-Brabant werkt uitsluitend met ervaren en gecertificeerde trainers die ruimschoots ervaring hebben opgedaan in de praktijk. 

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd bij Registerplein, SKJ, Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

Deelname aan deze training levert 36 geaccrediteerde punten op voor in Registerplein geregistreerde maatschappelijk werker, sociaal agogen en cliëntondersteuners.

Deelname aan deze training levert 37 geaccrediteerde punten op voor SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers.