Voor werkgevers

Inclusief ondernemen, hoe doe je dat? Het delen van de maatschappelijke betekenis van arbeidsparticipatie is een prachtig uitgangspunt. De meerwaarde ervaren wanneer je daar als werkgever aan bij hebt kunnen dragen en een voorbeeld zijn voor andere organisaties.

Ondernemers, groot en klein
leveren eigen bijdrage aan maatschappelijke missie!

Het vertalen van deze betekenis en de zakelijke consequenties van de participatiewet heeft direct invloed op het HR beleid, de organisatie, medewerkers en processen. Hoe vind je de juiste kandidaten en maak je een passende match? Hoe realiseer je dat dit een langdurige arbeidsrelatie wordt, zodat het ook efficiënte investering is voor alle partijen.

 

De MEE expertise en arbeid

MEE biedt al 60 jaar onafhankelijke ondersteuning aan mensen met een beperking. In alle leefgebieden en in elke levensfase helpt MEE hen actief onderdeel uit te maken van de maatschappij. Het is gebleken dat uitval of korte arbeidsduur veelal 2 oorzaken kent:

  • Een belemmering op een van de andere leefgebieden (zoals financiën, huisvesting)

  • Een juiste invulling of interpretatie van de mogelijkheden van een werknemer.

MEE is bekend in de regionale markt en werkt samen met lokale en regionale partners. Wij helpen u mensen kansen te bieden en duurzaam aan de slag te gaan. Hierbij hebben wij oog voor uw zakelijke en sociale belangen. 

MEE West-Brabant heeft een programma ontwikkeld waarin alle type dienstverlening dat nodig is voor een optimaal resultaat vertegenwoordigd is. Uiteraard is het heel goed mogelijk dat u maar 1 of enkele onderdelen nodig heeft in uw bedrijfssituatie. MEE werkt landelijk met erkende methoden zoals IDA en MELBA.

Versterking bij werken met een beperking!

Integrale arbeidscoach +++

Mensen met een beperking zijn vaak goed in staat om betaalde arbeid te verrichten. Een passende werkplek en de juiste ondersteuning kan voor werkgevers een ingewikkelde opdracht lijken, maar dat hoeft het zeker niet te zijn! Lees meer over de mogelijkheden in onze folder Integrale Arbeidscoach.

Sterk in transitie van school naar werk!

Toekomstcoach

Voor de meeste jongeren is de overgang van school naar werk groot. Het betekent dat er veel gaat veranderen. Voor kwetsbare jongeren kan dat ingrijpende gevolgen hebben. Niet alleen op professioneel vlak, maar in alle levensdomeinen vindt een omslag plaats. De Toekomstcoach ondersteunt een jongere in dit proces om zo het maximale uit zichzelf te kunnen halen. Lees hier meer over de aanpak en de resultaten voor jongeren en werkgevers. En de mogelijkheden die er zijn om u als werkgever hierin te adviseren en begeleiden.