Matchen

De match realiseren tussen kandidaat en bedrijf/organisatie als cruciale factor

Het inzetten van talent op de juiste plek.

Participeer mee

Bij de inzet van mensen met een beperking gaan wij uit van wat iemand wél kan. Wij hebben een uitgebreid netwerk van mensen met een beperking en weten welke randzaken iemand nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren. Samen met de kandidaat kijken wij naar de mogelijkheden binnen uw organisatie. Wij zorgen voor de juiste fit door zeer goed te kijken naar de behoeften en verwachtingen van zowel medewerker als werkgever. Hierdoor voelt een medewerker zich op zijn plek en blijft duurzaam aan het werk.

Arbeid is een vliegwiel voor participatie.

Matchmee

Arbeid is een vliegwiel voor participatie. Om die reden organiseert MEE West-Brabant ‘matchmee’. Het faciliteren van ontmoetingen en het leggen van contact tussen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers. Een plek creëren waar kandidaten kunnen vertellen waar hun mogelijkheden liggen en waar werkgevers kennis kunnen maken met het sociaal-ondernemerschap.    

 

Integrale arbeidscoach +++

Onze arbeidscoach heeft als doel om duurzame arbeidsinzet te realiseren en ziekteverzuim terug te dringen. Wij helpen medewerkers met een arbeidsbeperking om problemen op te lossen, tijdens en buiten het werk, die invloed hebben op het functioneren. Onze arbeidscoaches staan klaar voor uw medewerkers en vormen tevens de vraagbaak en achtervang voor directe collega’s en leidinggevenden.    

Toekomstcoach

 

Meedoen doe je zelf, maar meedoen mogelijk maken doen we samen. Daarom helpt de Toekomstcoach van MEE kwetsbare jongeren tijdens de transitie van school naar werk. Er wordt daarbij zo min mogelijk gestuurd, maar juist uitgegaan van de eigen kracht. Geheel in eigen regie stelt de jongere samen met de Toekomstcoach een plan voor de toekomst op. Vervolgens gaat de jongere onder lichte begeleiding aan de slag om de eigen doelstellingen te verwezenlijken.