Trainingen

Trainingen en Workshops

Wanneer je mensen met een beperking in dienst hebt of een baan gaat aanbieden, is het belangrijk om kennis op te doen, zodat medewerkers, leidinggevenden, docenten en organisaties in het algemeen beperkingen herkennen en weten hoe je omgaat met mensen met een beperking. Door kennis versterk je competenties en bied je houvast. De trainers van MEE West-Brabant zijn expert in het omgaan met en herkennen van een beperking en de wijze van integrale benadering. En vooral in de manier hoe dit te delen met andere betrokkenen. We bieden diverse trainingen en workshops aan met dit thema. Kijk op MEE Academie. Zie hieronder een van de trainingen.

Het autisme-belevingscircuit 

Samen op de werkvloer

 

 

chevron-right-thin