2-daagse training Sociale Netwerk Versterking voor coaches en leidinggevenden

2-daagse training Sociale Netwerk Versterking voor coaches en leidinggevenden

Een samenleving waarin kwetsbare mensen zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun toekomst. Daar werkt MEE West-Brabant dagelijks aan. Onze manier van denken en werken aan duurzame oplossingen voor cliënten sluit hiermee naadloos aan op de kantelingsgedachte. Wij faciliteren de cliënt en zijn netwerk om samen een plan te ontwikkelen en noemen dit Sociale Netwerk Versterking (SNV). Het werken vanuit deze visie en werkwijze delen wij met andere professionals middels onze diverse trainingen op dit gebied.

Bekijk hier in een notendop wat SNV is.

Langdurig verbonden
Professionele hulpverleners zijn altijd passanten. Ze zijn niet 24 uur per dag, levenslang en levens-breed in de directe omgeving van de klant aanwezig. Hierdoor bieden zij geen echte continuïteit. Familie en vrienden zijn vaak langduriger met elkaar verbonden en staan dichterbij de klant. De motieven en perspectieven van belangrijke personen uit het sociaal netwerk, verschillen doorgaans ook van de professional.

Omslag in denken en doen
Binnen de werkwijze Sociale Netwerk Versterking handelt de professional vanuit de visie dat hij een tijdelijke passant is in het leven van de klant. Niet het systeem of het netwerk wordt betrokken bij de klant en zijn situatie (zij zijn dit veelal al) maar de professional. Zijn doel is misbaar te worden omdat de klant het later ook zonder hem zal moeten doen.

De basishouding van de professional beperkt zich tot die van procesbegeleider: Hij ondersteunt het proces en blijft uit de inhoud. Deze basishouding is een belangrijke kanteling voor wie gewend is aan de positie van hulpverlener, in plaats van die van passant.

Hoe werkt het?
Om iemand zelf verantwoordelijk te maken voor de oplossing van zijn problemen en hier zijn netwerk bij te betrekken, doorloop je een proces. Het start bij het levensverhaal van de persoon. Vervolgens breng je samen met de persoon en de mensen die dichtbij hem staan, het netwerk in kaart.

Hierna volgt het organiseren van een meedenkbijeenkomst, waarin de persoon een plan voor de toekomst maakt met zijn netwerk. Als laatste vormt de persoon een basisteam met een aantal mensen om ervoor te zorgen dat het plan uitgevoerd wordt.

Wat levert het op voor de klant?

  • Oplossingen sluiten beter aan bij de vraag van de klant
  • De klant is minder afhankelijk van professionals
  • Het sociale netwerk biedt een duurzame oplossing, waardoor de klant minder snel terugvalt
  • De klant doet minder beroep op betaalde voorzieningen en zorg
  • Bij calamiteiten is hulp binnen het netwerk voor handen
  • Het aantal her-aanmeldingen voor ondersteuning vermindert
  • De zelfredzaamheid van de klant is vergroot.

Werken vanuit de visie en werkwijze Sociale Netwerk Versterking vraagt niet alleen een kanteling van de professional maar ook van de organisatie. Wanneer men deze visie en werkwijze succesvol wil invoeren, is het dus van essentieel belang dat medewerkers hierin juist gefaciliteerd en ondersteund worden. De 2-daagse training SNV voor coaches en leidinggevenden sluit hierop aan.

Resultaat
Na afloop van de training ben jij inhoudelijk bekend met de visie en werkwijze SNV. Heb je helder zicht op de stappen die wij met jullie medewerkers doorlopen tijdens de vierdaagse basistraining SNV en wat je daarin van je medewerkers kan en mag verwachten. Je bent bekend met de meest voorkomende valkuilen en weerstanden van medewerkers die met SNV gaan werken en wat uiteindelijke resultaten kunnen zijn wanneer SNV succesvol door jouw mensen en organisatie wordt geïmplementeerd.

De vertaalslag naar jouw rol als coach of leidinggevende loopt als een rode draad door beide dagen heen. Zo krijg je antwoord op vragen als:

  • Wat vraagt het implementeren van SNV van mij als leidinggevende of coach?
  • Op welke manier kan ik mijn medewerkers optimaal begeleiden, ondersteunen en faciliteren bij het toepassen van de visie en werkwijze SNV?

De training wordt afgesloten met het maken van een format voor een implementatieplan. Hierdoor verlaat jij de training met een heldere visie en strategie over hoe SNV geïmplementeerd kan worden binnen jouw organisatie en team, én heb je een concrete format die je daarvoor direct kunt gaan gebruiken.

Voor wie?
Voor coaches en leidinggevenden van een organisatie binnen het sociale domein, waar Sociale Netwerk Versterking als visie en werkwijze ingevoerd gaat worden.

Aantal deelnemers en tijdsduur
De training duurt twee dagen en er kunnen maximaal 14 personen deelnemen per groep.

Trainers
MEE West-Brabant werkt uitsluitend met ervaren en gecertificeerde trainers die ruimschoots ervaring hebben opgedaan in de praktijk.

Meer weten?
Wil je meer weten over hoe deze training voor jouw organisatie op maat gemaakt kan worden of ben je benieuwd naar de bijbehorende prijzen? Neem dan contact met ons op via opleidingen@meewestbrabant.nl of bel met Sanna Elsendoorn op 088-0282627.

 

Wij bieden dit programma ook aan op basis van open inschrijving. Klik hier voor ons aanbod.

 

Wat wil Jelle eigenlijk? Verken en versterk je netwerk met Sociale Netwerk Versterking
 

Wat wil Jelle eigenlijk? Verken en versterk je netwerk met Sociale Netwerk Versterking

bekijk de video
chevron-right-thin