4-daagse training Sociale Netwerk Versterking (SNV) - Open inschrijving

4-daagse training Sociale Netwerk Versterking (SNV) - Open inschrijving

Een samenleving waarin kwetsbare mensen zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun toekomst. Daar werkt MEE West-Brabant dagelijks aan. Onze manier van denken en werken aan duurzame oplossingen voor cliënten sluit hiermee naadloos aan op de kantelingsgedachte. Wij faciliteren de cliënt en zijn netwerk om samen een plan te ontwikkelen en noemen dit Sociale Netwerk Versterking. Het werken vanuit deze visie en werkwijze delen wij met andere professionals middels onze diverse trainingen op dit gebied.

Bekijk hier in een notendop wat SNV is.

Langdurig verbonden
Professionele hulpverleners zijn altijd passanten. Ze zijn niet 24 uur per dag, levenslang en levens-breed in de directe omgeving van de klant aanwezig. Hierdoor bieden zij geen echte continuïteit. Familie en vrienden zijn vaak langduriger met elkaar verbonden en staan dichterbij de klant. De motieven en perspectieven van belangrijke personen uit het sociaal netwerk verschillen doorgaans ook van de professional.

Omslag in denken en doen
Binnen de werkwijze Sociale Netwerk Versterking handelt de professional vanuit de visie dat hij een tijdelijke passant is in het leven van de klant. Niet het systeem of het netwerk wordt betrokken bij de klant en zijn situatie (zij zijn dit veelal al) maar de professional. Zijn doel is misbaar te worden omdat de klant het later ook zonder hem zal moeten doen.

De basishouding van de professional beperkt zich tot die van procesbegeleider: Hij ondersteunt het proces en blijft uit de inhoud. Deze basishouding is een belangrijke kanteling voor wie gewend is aan de positie van hulpverlener, in plaats van die van passant.

Hoe werkt het?
Om iemand zelf verantwoordelijk te maken voor de oplossing van zijn problemen en hier zijn netwerk bij te betrekken, doorloop je een proces. Het start bij het levensverhaal van de persoon. Vervolgens breng je, samen met de persoon en de mensen die dichtbij hem staan, het netwerk in kaart.

Hierna volgt het organiseren van een meedenkbijeenkomst, waarin de persoon een plan voor de toekomst maakt met zijn netwerk. Als laatste vormt de persoon een basisteam met een aantal mensen om ervoor te zorgen dat het plan uitgevoerd wordt.

Wat levert het op voor de klant?

  • Oplossingen sluiten beter aan bij de vraag van de klant
  • De klant is minder afhankelijk van professionals
  • Het sociale netwerk biedt een duurzame oplossing, waardoor de klant minder snel terugvalt
  • De klant doet minder beroep op betaalde voorzieningen en zorg
  • Bij calamiteiten is hulp binnen het netwerk voor handen
  • Het aantal her-aanmeldingen voor ondersteuning vermindert
  • De zelfredzaamheid van de klant is vergroot

Wat betekent het voor de professional?
Voor de professional betekent werken vanuit SNV dat zijn rol verandert van hulpverlener naar facilitator. De focus verschuift van het bedenken en aanreiken van oplossingen naar het stimuleren en coachen van de cliënt en zijn netwerk bij het vinden en versterken van de kracht en redzaamheid van de cliënt.

Je leert werken vanuit een faciliterende basishouding. Problemen overnemen en oplossen wordt: begeleiden van proces. Als procesbegeleider faciliteer je de cliënt in het maken van een eigen plan voor de toekomst. Je krijgt instrumenten en methoden aangereikt om samen met de cliënt zijn netwerk te verkennen, te versterken en te activeren. Je ervaart het eigen oplossingsvermogen van de cliënt en zijn sociale netwerk. Tijdens de trainingsperiode pas je de nieuwe vaardigheden in de praktijk toe en reflecteer je je ervaringen tijdens de trainingsdagen.

Resultaat
Na afloop van de training weet jij geheel zelfstandig de werkwijze SNV succesvol toe te passen in jouw dagelijkse praktijk. Hierdoor ben je in staat om samen met jouw klanten toe te werken naar duurzame oplossingen voor hun hulpvragen waarbij zelfredzaamheid, uitgaan van kracht en de inzet van hun netwerk centraal staan.

 

Voor wie?
Deze training is interessant voor alle professionals die werkzaam zijn binnen het sociale domein.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd bij Registerplein, SKJ, Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

Deelname aan deze training levert 37 geaccrediteerde punten op voor in Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en cliëntondersteuners.

Deelname aan deze training levert 37 geaccrediteerde punten op voor SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers en 23 geaccrediteerde punten voor geregistreerde bij Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

Trainers
MEE West-Brabant werkt uitsluitend met ervaren en gecertificeerde trainers die ruimschoots ervaring hebben opgedaan in de praktijk.

Investering
De investering bedraagt 600,- per deelnemer. Dit is inclusief materiaal en lunch.

Data
Groep 1: 10 oktober, 31 oktober, 21 november en 12 december 2019

Tijd

9:00 tot 16:30 uur

Locatie
MEE West-Brabant, Heerbaan 100, 4817 NL Breda.

Deelnemen?
Wil je deelnemen aan dit programma? Schrijf je dan nu in

Groep 1: Meld je hier aan. 

Je krijgt na aanmelding een ontvangstbevestiging.

Wil je liever een op maat gemaakte opleiding in-company die aansluit op jouw doelstellingen? Klik hier voor ons aanbod.