Autisme (ASS) - Open inschrijving

Autisme (ASS) - Open inschrijving

 

Dagelijks verwerken we duizenden prikkels. We ruiken, proeven, voelen, horen en zien. Zo geven we betekenis aan wat we waarnemen. Mensen met autisme hebben moeite met grote hoeveelheden prikkels. Wat hen onderscheidt van mensen zonder autisme is niet zozeer hun gedrag maar vooral de wijze waarop ze waarnemen en denken.

Als u in uw werk in contact komt met kinderen of volwassenen met een autisme spectrum stoornis, dan kan kennis hierover u helpen om de ander beter te begrijpen en te begeleiden. Het herkennen van autisme, weten wat het voor iemand betekent om autisme te hebben en weten hoe hiermee om te gaan, helpt u op een goede manier mensen met autisme te begeleiden.

Wij bieden daarom op het gebied van autisme een geaccrediteerd programma aan bestaande uit de volgende twee modules:

Module 1: Autisme Belevings Circuit 

Deze workshop geeft antwoord op de volgende leervragen:

Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen?
Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt?
Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen?
Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht ziet?

Praktische tips op concrete vragen uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

De workshop ‘Autisme Belevings Circuit’ (Module ASS 1) geeft een inkijk in hoe mensen met autisme de werkelijkheid beleven en wat er omgaat in hun gevoelswereld. Niet via complexe theorieën, maar door middel van korte en praktische opdrachten.

Via tien korte opdrachten brengt de workshop ‘Autisme Belevings Circuit’ (Module ASS 1) de deelnemers in de gevoelswereld van het autisme. Autisme is beter te begrijpen als men zelf kan ervaren hoe het is om informatie anders te verwerken. Door deze workshop ervaart de deelnemer dit zintuiglijk en aan den lijve. Tevens worden er tips gegeven na elke opdracht hoe hiermee het beste om te gaan. Zodat men niet alleen ervaart hoe het is maar vooral ook na afloop autismevriendelijker met mensen kan werken.

Module 2: Herkennen van en optimaal weten omgaan met autisme

Deze workshop gaat dieper in op de theorie die verbonden is aan autisme en gaat vanuit dat kader, door middel van diverse interactieve werkvormen, meer de diepte in. Tijdens deze workshop staat het verdiepen van kennis en vaardigheden, vanuit verschillende theoretische achtergronden, centraal en sluit daarmee naadloos aan op de workshop 'Autisme Belevings Circuit' waarin meer het ervaringsgericht leren centraal staat.

De workshop ‘Herkennen van en optimaal weten omgaan met autisme’ geeft antwoord op de volgende leervragen:

Wat is autisme?
Hoe herken ik autisme en welke kenmerken zijn er allemaal?
Mogelijke gevolgen van het niet herkennen of overschatten van mensen met autisme.
Hoe kan ik zo goed mogelijk omgaan en communiceren met iemand met autisme?

Praktische tips op concrete vragen uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

 

Modulaire opbouw
De twee modules vormen samen het complete programma op het gebied van autisme. Beide workshops autisme zijn tevens op zichzelf staande programma’s die ook los van elkaar kunnen worden uitgevoerd. Voor een complete leerbeleving en optimaal resultaat, adviseren wij module 1 en 2 aaneengesloten bij ons af te nemen.

Voor wie?
Dit programma is voor iedereen die vanuit zijn beroep of vrijwilligerswerk te maken heeft met kinderen en/of volwassenen met autisme. Denk hierbij aan:

Professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn bij dienstverlenende landelijke en gemeentelijke overheden: zorg en welzijn, sociale wijkteams, schuldhulpverlening, uitkeringsinstantie en publieke zaken. Tevens is dit programma ook zeer geschikt wanneer men werkzaam is binnen het onderwijs, bij woningcorporaties, politie en justitie.

Accreditatie
Dit programma is geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ. Deelnemers kunnen 3 geaccrediteerde punten krijgen per module.

Trainers
MEE West-Brabant werkt uitsluitend met ervaren en gecertificeerde trainers die ruimschoots ervaring hebben opgedaan in de praktijk en met gecertificeerde ervaringsdeskundigen.

Investering
De investering bedraagt 97,- per module per deelnemer. Bij gelijktijdig afnemen van module 1 en 2 hanteren we een totaalprijs van 185,- per deelnemer.

 

 

Data

Groep 2:
23-05-2019 Autisme Belevings Circuit (ASS1)
27-06-2019 Herkennen van en optimaal weten omgaan met autisme (ASS2) VOL

Groep 3:
05-11-2019 Autisme Belevings Circuit (ASS1)
03-12-2019 Herkennen van en optimaal weten omgaan met autisme (ASS2) VOL

Groep 4 (NIEUW):
09-12-2019 Herkennen van en optimaal weten omgaan met autisme (ASS2)

Tijd
ASS 1: 9:00 uur - 12:00 uur
ASS 2: 9:00 uur - 13:00 uur

Locatie
MEE West-Brabant, Heerbaan 100, 4817 NL Breda.

Deelnemen?
Wil je deelnemen aan dit programma? Schrijf je dan nu in

Groep 2: Meld je hier aan. 
Groep 3: Meld je hier aan. 
Groep 4: Meld je hier aan. 

Je krijgt na aanmelding een ontvangstbevestiging. 

 

 

 Wil je liever een op maat gemaakte opleiding in-company die aansluit op jouw doelstellingen? Klik hier voor ons aanbod.