De kunst van het vragen stellen - Open inschrijving

De kunst van het vragen stellen - Open inschrijving

Vragen leiden tot een effectieve uitwisseling van informatie. Iedereen kan vragen stellen maar leveren vragen ook altijd de juiste informatie en het gewenste resultaat op?

De juiste vragen stellen is een kunst. Een kunst die je jezelf eigen kunt maken en die er toe kan leiden dat mensen geactiveerd worden om over hun eigen mogelijkheden en/of oplossingen na te denken, plannen te maken en deze plannen uit te voeren.

De kunst van het vragen stellen is daarom één van de belangrijkste vaardigheden om te ontwikkelen als professional. Het doel is hierbij steeds dat iemand door middel van jouw vragen, er zelf achter komt wat hij wil zonder dat iemand anders hem in een bepaalde richting beweegt.

Wat kan het effect zijn van een vraag? Hoe kun je mensen uitdagen om in beweging te komen? Daar staan we in deze workshop uitgebreid bij stil.

Vraagsoorten die onder andere de revue passeren zijn; bewustwordingsvragen, doelvragen, verantwoordelijkheidsvragen en schaalvragen.

Resultaat
Aan het eind van de training:

  • Kent de deelnemer de verschillende typen vraagstelling die gehanteerd worden binnen ‘De kunst van het vragen stellen’.
  • Herkent de deelnemer vragen die beweging geven.
  • Heeft de deelnemer geoefend met vragen die beweging geven.
  • Kan de deelnemer de vertaalslag maken naar de eigen praktijk.

Voor wie?
Deze training is interessant voor alle professionals die werkzaam zijn binnen het sociale domein.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ.

Deelname aan deze training levert 7 punten op voor in Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners en sociaal juridische dienstverleners en 1,7 geaccrediteerde punten voor maatschappelijk werkers, sociaal agogen en GGZ agogen.

Deelname aan deze training levert 7 geaccrediteerde punten op voor SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers. 

Trainers
MEE West-Brabant werkt uitsluitend met ervaren en gecertificeerde trainers die ruimschoots ervaring hebben opgedaan in de praktijk.

Investering
De investering bedraagt 150,- per deelnemer. Dit is inclusief materiaal en lunch.

Data
Groep 1: 27 juni 2019

Tijd

9:00 tot 16:30 uur

Locatie
MEE West-Brabant, Heerbaan 100, 4817 NL Breda.

Deelnemen?
Wil je deelnemen aan dit programma? Schrijf je dan nu in

Groep 1: Meld je hier aan. 

Je krijgt na aanmelding een ontvangstbevestiging. 

Wil je liever een op maat gemaakte opleiding in-company die aansluit op jouw doelstellingen? Klik hier voor ons aanbod.