De kunst van het vragen stellen

De kunst van het vragen stellen

Vragen leiden tot een effectieve uitwisseling van informatie. Iedereen kan vragen stellen maar leveren vragen ook altijd de juiste informatie en het gewenste resultaat op?

De juiste vragen stellen is een kunst. Een kunst die je jezelf eigen kunt maken en er toe kan leiden dat mensen geactiveerd worden om over hun eigen mogelijkheden/oplossingen na te denken, plannen te maken en deze plannen uit te voeren.

De kunst van het vragen stellen is daarom één van de belangrijkste vaardigheden om te ontwikkelen als professional. Het doel is hierbij steeds dat iemand door middel van jouw vragen, er zelf achter komt wat hij wil zonder dat iemand anders hem in een bepaalde richting beweegt.

Wat kan het effect zijn van een vraag? Hoe kun je mensen uitdagen om in beweging te komen? Daar staan we in deze workshop uitgebreid bij stil.

Vraagsoorten die onder andere de revue passeren zijn; bewustwordingsvragen, doelvragen, verantwoordelijkheidsvragen en schaalvragen.

Resultaat
Aan het eind van de training:

  • Kent de deelnemer de verschillende typen vraagstelling die gehanteerd worden binnen ‘De kunst van het vragen stellen’.
  • Herkent de deelnemer vragen die beweging geven.
  • Heeft de deelnemer geoefend met vragen die beweging geven.
  • Kan de deelnemer de vertaalslag maken naar de eigen praktijk.

Voor wie?
Deze training is interessant voor alle professionals die werkzaam zijn binnen het sociale domein.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ.

Deelname aan deze training levert 7 geaccrediteerde punten op voor in Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners en sociaal juridische dienstverleners en 1,7 geaccrediteerde punten voor maatschappelijk werkers, sociaal agogen en GGZ agogen.

Deelname aan deze training levert 7 geaccrediteerde punten op voor SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers.

Aantal deelnemers en tijdsduur
De basistraining duurt één dag en er kunnen maximaal 14 personen deelnemen per groep. 

Trainers
MEE West-Brabant werkt uitsluitend met ervaren en gecertificeerde trainers die ruimschoots ervaring hebben opgedaan in de praktijk. 

Meer weten?
Wil je meer weten over hoe deze training voor jouw organisatie op maat gemaakt kan worden of ben je benieuwd naar de bijbehorende prijzen? Neem dan contact met ons op via opleidingen@meewestbrabant.nl of bel met Sanna Elsendoorn op 088-0282627.

Wij bieden dit programma ook aan op basis van open inschrijving. Klik hier voor ons aanbod.