Licht Verstandelijke Beperking (LVB)

Licht Verstandelijke Beperking (LVB)

Een licht verstandelijke beperking (LVB) is aan de buitenkant (vaak) niet zichtbaar. Daarnaast zijn veel mensen met een licht verstandelijke beperking verbaal goed onderlegd en meester in het verbergen en overcompenseren van hun beperking. Met als gevolg dat mensen met een licht verstandelijke beperking vaak niet als dusdanig worden herkend. Het niet herkennen van een licht verstandelijke beperking leidt dan vervolgens weer tot allerlei andere problemen zoals:

-          Niet komen opdagen voor een afspraak.
-          Gemaakte afspraken niet nakomen.
-          Snel boos worden of zelfoverschatting.
-          Vastlopen in een dagelijkse handeling.
-          Schulden en/of verslavingen.

Mensen met een licht verstandelijke beperking vragen een andere manier van bejegening en communicatie. Daarom bieden wij op het gebied van een licht verstandelijke beperking een geaccrediteerd programma bestaande uit de volgende twee modules aan:

Module 1: LVB Belevings Circuit

Tijdens het belevingscircuit ervaart de deelnemer aan den lijve hoe het is om je staande te moeten houden met een licht verstandelijke beperking in onze huidige maatschappij. Door middel van belevingsopdrachten gaat de deelnemer zelf beleven en inzien hoe (onnodig) ingewikkeld deze maatschappij soms is voor mensen met een licht verstandelijke beperking en welke emoties dit kan oproepen. De ervaring die men hiermee opdoet leidt tot begrip, inzichten en praktische handvatten in het omgaan en communiceren met mensen met een licht verstandelijke beperking.

Deelnemers ervaren:

  • Waar mensen met een licht verstandelijke beperking tegenaan kunnen lopen in onze (complexe) maatschappij.
  • Wat onduidelijke communicatie met je kan doen.
  • Hoe frustrerend het kan zijn als de wereld om je heen te ingewikkeld is.
  • Hoe je je communicatie met mensen met een LVB eenvoudiger en makkelijker kunt maken.

 

Module 2: Herkennen van en optimaal weten omgaan met een licht verstandelijke beperking

Deze workshop gaat dieper in op de theorie die verbonden is aan een licht verstandelijke beperking en gaat vanuit dat kader, door middel van diverse interactieve werkvormen, meer de diepte in. Tijdens deze workshop staat het verdiepen van kennis en vaardigheden, vanuit verschillende theoretische achtergronden, centraal en sluit daarmee naadloos aan op de workshop LVB Belevings Circuit waarin meer het ervaringsgericht leren centraal staat.

De workshop ‘Herkennen van en optimaal weten omgaan met een licht verstandelijke beperking’ geeft antwoord op de volgende leervragen:

Wat is een (licht) verstandelijke beperking?
Hoe herken ik een (licht) verstandelijke beperking?
Wat zijn mogelijke gevolgen van het niet herkennen of het overschatten van mensen met een (licht) verstandelijke beperking?
Hoe kan ik zo goed mogelijk omgaan en communiceren met iemand met een (licht) verstandelijke beperking?

Praktische tips op concrete vragen uit de dagelijkse praktijk van de medewerkers van uw organisatie.

 

Modulaire opbouw
De twee modules vormen samen het complete programma op het gebied van een licht verstandelijke beperking. Beide workshops zijn tevens op zichzelf staande programma’s die ook los van elkaar kunnen worden uitgevoerd. Voor een complete leerbeleving en optimaal resultaat, adviseren wij module 1 en 2 aaneengesloten bij ons af te nemen.

Voor wie?
Dit programma is voor iedereen die vanuit zijn beroep of vrijwilligerswerk te maken heeft met kinderen en/of volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Denk hierbij aan: Professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn bij dienstverlenende landelijke en gemeentelijke overheden: zorg, welzijn, sociale wijkteams, schuldhulpverlening, uitkeringsinstantie, en publieke zaken. Tevens is dit programma ook zeer geschikt wanneer men werkzaam is binnen het onderwijs, bij woningcorporaties, politie, justitie.

Accreditatie
Dit programma is geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ. Deelnemers kunnen 3 geaccrediteerde punten krijgen per module.

Aantal deelnemers en tijdsduur
De tijdsinvestering is één dagdeel per module. Er kunnen maximaal 20 personen per groep deelnemen aan module 1 LVB Belevings Circuit en maximaal 14 personen aan module 2 Herkennen van en optimaal weten omgaan met een licht verstandelijke beperking.

Trainers
MEE West-Brabant werkt uitsluitend met ervaren en gecertificeerde trainers die ruimschoots ervaring hebben opgedaan in de praktijk. 

Meer weten?
Wil je meer weten over hoe dit programma voor jouw organisatie op maat gemaakt kan worden of ben je benieuwd naar de bijbehorende prijzen? Neem dan contact met ons op via opleidingen@meewestbrabant.nl of bel met Sanna Elsendoorn op 088-0282627.

Wij bieden dit programma ook aan op basis van open inschrijving. Klik hier voor ons aanbod