Werksituaties en LVB

Werksituaties en LVB

Optimaal weten omgaan met een (licht) verstandelijke beperking binnen werksituaties

 

Als werkgever of ondernemer krijg je steeds meer te maken met een grotere diversiteit op de werkvloer. Door nieuwe wetten, zoals Participatiewet, Quotumwet en Wet Banenafspraak ligt sociaal ondernemen steeds meer voor de hand. Het in dienst nemen van mensen met een beperking is een onderdeel daarvan.

MEE West-Brabant zet zich in voor het maken van een passende match tussen bedrijf en kandidaat. Daar hebben we allerlei diensten en programma’s voor.

Zodra kandidaten met een licht verstandelijke beperking werknemer worden of stage lopen in uw bedrijf of organisatie vraagt dit ook iets van de collega’s waar zij mee samenwerken. Ter voorbereiding hierop biedt MEE een workshop aan waarin op een interactieve manier kennis wordt gedeeld om handvatten te bieden. Zowel praktisch als theoretisch. Het doel hierbij is om te leren wanneer overschatting en onderschatting van kennis, kunde en uitvoering aan de orde zijn.  

Resultaat
Tijdens deze workshop krijg je antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is een licht verstandelijke beperking?   
  Theorie die helpt om jouw medewerker beter te begrijpen.
 • Hoe herken je een licht verstandelijke beperking? 
  In dit onderdeel leer je welke persoonskenmerken er op kunnen duiden dat een medewerker (mogelijk) een verstandelijke beperking heeft.
 • Wat doe ik wel en wat doe ik niet? 
  Meer inzicht in wat je kunt doen om de begeleiding van jouw collega nog succesvoller te maken.
 • Waar moet ik op letten? 
  Praktische tips over wat je zelf kunt doen om optimaal samen te werken.
 • Voor wie?
  Deze workshop is geschikt voor iedereen die te maken krijgt met collega’s op de werkvloer die een licht verstandelijke beperking hebben.

Aantal deelnemers en tijdsduur
De workshop duurt 4 uur en er kunnen maximaal 14 personen deelnemen per groep. 

Trainers
MEE West-Brabant werkt uitsluitend met ervaren en gecertificeerde trainers die ruimschoots ervaring hebben opgedaan in de praktijk. 

Meer weten?
Wil je meer weten over hoe deze training voor jouw organisatie op maat gemaakt kan worden of ben je benieuwd naar de bijbehorende prijzen? Neem dan contact met ons op via opleidingen@meewestbrabant.nl of bel met Sanna Elsendoorn op 088-0282627.