Onafhankelijke cliëntondersteuning
bij Wet Langdurige zorg

Heb je een Wlz-indicatie en heb je vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heb je misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wil je die veranderen? Dan kun je terecht bij een cliëntondersteuner van MEE West-Brabant.

 

Als je een Wlz-indicatie hebt kun je informatie en advies vragen over:

  • Welke vorm van zorg het beste bij je past.

  • Bij welke zorgaanbieder je terecht kunt voor de gewenste zorg.

  • Hoe je invulling kunt geven aan jouw persoonlijk plan, dat je nodig hebt voor zorg thuis (modulair pakket thuis) of voor een persoonsgebonden budget (pgb).

  • Hoe je jouw persoonlijke plan of zorgplan kunt opstellen, evalueren of bijstellen.

Als je al zorg van een zorgaanbieder ontvangt, maar je:

  • wilt jouw huidige zorg veranderen.

  • bent niet tevreden over de zorg die je ontvangt.

  • wilt hulp bij het opstellen van jouw zorgplan, waarin de afspraken met jouw zorgaanbieder staan.

  • wenst dat er iemand met je mee gaat bij een (evaluatie) gesprek over jouw zorgplan.

  • kunt het niet eens worden over de invulling van de zorg.

In de Wlz is geregeld dat je bij allerlei vragen over jouw zorg ondersteund kunt worden door ons. Wij helpen je bij het organiseren van wat je nodig hebt om jouw leven en zorgbehoefte zo goed mogelijk in te richten. Jouw wens staat centraal. Vaak heb je te maken met verschillende organisaties, instanties en wet- en regelgeving. Wij zorgen voor samenhang in het zorgaanbod en stemmen waar nodig af met jouw netwerk (zoals mantelzorgers, familie, vrijwilligers). Samen met jou en jouw netwerk bekijken we wat het beste bij jouw behoefte en situatie past. Deze ondersteuning is gratis en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren. Je kunt ook alvast kijken op de speciale website van MEE NL over dit onderwerp www.meeroverwlz.nl , waarop alle informatie te vinden is die nodig is voor het regelen van langdurige zorg conform de Wet langdurige zorg (Wlz).