Cliëntvertrouwenspersoon

 

Als u ontevreden bent of een klacht heeft over MEE kunt u terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon ondersteunt u. Samen bekijkt zij met u hoe u het beste voor uw belang op kunt komen. Mocht het nodig blijken dan gaat de cliëntvertrouwenspersoon met u mee naar het gesprek met degene waarbij u onvrede heeft ervaren. Of zij helpt u bij het opstellen van een brief voor de klachtencommissie. Deze vertrouwenspersoon is niet in dienst van MEE en is daardoor onafhankelijk. De vertrouwenspersoon garandeert geheimhouding en vertrouwelijkheid. MEE krijgt de klacht alleen te horen met uw toestemming.

Wij verbeteren graag de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij leren van uw ervaringen met ons, ook als deze minder positief zijn. Aarzel daarom niet om gebruik te maken van de cliëntvertrouwenspersoon.

Mevrouw Ank van Duinen is cliëntvertrouwenspersoon bij MEE West-Brabant. Zij is in dienst van het LSR. Zij is te bereiken via e-mail: a.vanduinen@hetlsr.nl en telefoon: 06 33 68 72 82.

Via de link cliëntvertrouwenspersoon ziet u een voorbeeld.