Klachtenregeling

Klachtenregeling voor cliënten van MEE West-Brabant

 

Procedure voor de afhandeling van ongenoegen/klachten van cliënten van

MEE West-Brabant

Procedure voor de behandeling en afhandeling van ongenoegen/klachten van iedere persoon aan wie MEE West-Brabant diensten verleent of heeft verleend (een cliënt). Ook de wettelijke vertegenwoordiger, een schriftelijke gemachtigde of nabestaande van de cliënt kan zijn ongenoegen/klacht kenbaar maken/een klacht indienen.

 

Inleiding

Elke cliënt kan te maken krijgen met zaken waarover hij ontevreden is en waarover hij zijn ongenoegen wil uitspreken of waarover hij een klacht wil indienen. Sinds 1 augustus 1995 is om die reden de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) van kracht.

De primaire doelen van deze wet zijn:

-     de rechtsbescherming van cliënten te verbeteren door middel van het bieden van een laagdrempelige klachtmogelijkheid;

-     het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van de zorgverlening (ongenoegens/ klachten zijn namelijk vaak een indicatie van gebreken in de zorgverlening).

 

MEE West-Brabant vindt het belangrijk deze doelen na te streven en heeft op grond van bovenstaande wet een klachtenprocedure ontwikkeld. Deze voorziet in een interne en een externe regeling.
Lees hier de volledige interne klachtenregeling voor cliënten en hier de externe regeling.