Jack Biskop, vicevoorzitter

Jack Biskop
Vicevoorzitter Raad van Toezicht

 

Zitting in de raad van toezicht

Sinds 1 januari 2011 maak ik deel uit van de Raad van Toezicht. Mijn motivatie in deze functie is vooral gelegen in de maatschappelijke opdracht van NMO, MEE en Spring om diensten aan te bieden die uiteindelijk ertoe leiden dat mensen volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar vernieuwende oplossingen die aansluiten bij de vragen die in het werkveld leven. Mijn ambitie is om in een netwerk van overheden, zorgaanbieders en andere maatschappelijke organisaties NMO, MEE en Spring een stevige positie te laten innemen, zodat vanuit een heldere visie op een inclusieve samenleving de professionals van NMO, MEE en Spring met hun cliënten resultaten kunnen behalen.

Beroep

Naast mijn rol als toezichthouder ben ik directeur-bestuurder van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk e.o. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de leerlingzorg op 75 basisscholen en bekostigt daarbij ook twee scholen voor speciaal basisonderwijs en drie scholen voor speciaal onderwijs. Belangrijkste opgave daarbij is het bieden van een passende onderwijsplek voor elke leerling.

Nevenfunctie(s)

Voorzitter van de Raad van Toezicht van Zet in Tilburg. Zet adviseert overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties op het gebied van leefbaarheid, participatie, toegankelijkheid en zelfredzaamheid.

Voorzitter De Plus van Surplus te Zevenbergen. De Plus van Surplus is een goededoelenstichting, die binnen de organisatie van Surplus extra mogelijke aanbiedt voor ondersteuning, recreatie en innovatie van de zorg.

Voorzitter Stichting Maaklab te Zaandam. Maaklab richt zich op het beiden van ruimte en ondersteuning aan initiatieven op het gebied van (kunstzinnige) ambachten.

Persoonlijke gegevens & bereikbaarheid

  • Geboren op 15 januari 1956
  • Woonachtig in Roosendaal met mijn vrouw. Vader van twee dochters en een zoon
  • Mail: jack.biskop@live.nl