Vacature lid van Cliëntenraad

MEE

 MEE West-Brabant is de expert voor mensen met een beperking

en hun omgeving. MEE West-Brabant biedt ondersteuning aan kinderen,

jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke

beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren

hersenletsel of psychische problematiek. Ook ondersteunen wij mensen

met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz). Wij pakken uw vragen in

samenhang met elkaar op. Ook helpen wij bij het vinden en behouden van

een passende werkplek, woonplek, school of vrijetijdsbesteding.

Bij de ondersteuning stelt MEE West-Brabant uw belang centraal.

Ons doel is dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen

in de samenleving.

 

 

De cliëntenraad van MEE West-Brabant zoekt enthousiaste leden!

De cliëntenraad wil de stem zijn van cliënten bij alle ontwikkelingen die

binnen MEE plaatsvinden. Daarom praat en denkt de raad mee over de

gang van zaken binnen MEE West-Brabant en brengt daarbij het perspec-

tief van de cliënten naar voren. Bent u bekend met MEE omdat u zelf,

uw partner of iemand uit uw familie cliënt is/is geweest? Dan bent u

wellicht de aangewezen persoon voor de cliëntenraad. Bent u geen cliënt,

maar heeft u wel een duidelijke, aantoonbare affiniteit en betrokkenheid

met de doelgroep van MEE en bent u een meedenker die in staat is te

denken vanuit het perspectief van de cliënten en dit voor het voetlicht te

brengen? Ook dan zoeken wij u.

 

Heeft u interesse?

Op 28 maart (10.00 - 11.30 u) is er een is er een informatieve bijeenkomst

bij MEE West-Brabant, Heerbaan 100, 4817 NL Breda. U kunt daar in

gesprek met leden van de cliëntenraad over de taken en bevoegdheden

van de raad, wat het werk inhoudt, de manier van werken en alles wat u

verder wilt weten. Aanmelding bij de secretaris.

 

Wilt u zich inzetten voor mensen met een beperking?

Meld u dan aan voor de cliëntenraad. Stuur uw brief met motivatie

(en eventueel CV) uiterlijk 13 april a.s per mail naar:

clientenraad@meewestbrabant.nl of per post naar:

Cliëntenraad MEE West-Brabant

T.a.v. Leo van Oudheusden, secretaris

Antwoordnummer 10527 | 4800 DE Breda

(een postzegel is niet nodig)

kijk op www.meewestbrabant.nl en klik op idee of klacht/cliëntenraad.